Gia sư: Trần Thị Kim Ngân

Gia sư: Trần Thị Kim Ngân
Năm sinh: 02/02/1994
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Kinh Tế
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Năm tốt nghiệp: 2016
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Thông tin khác:  Có học lực tốt, 12 năm học sinh giỏi, có kinh nghiệm trong việc dạy kèm, điểm Toán, Lý, Hóa lớp 12 đều trên 9.0