Gia sư: Hoàng Thùy Dung

Gia sư: Hoàng Thùy Dung
Năm sinh: 28/05/1994
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Kinh Tế
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Năm tốt nghiệp: 2016
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Văn, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài, Rèn Chữ
Thông tin khác:  – Tốt nghiệp Chuyên Văn – Có chứng chỉ IELTS, – Có kinh nghiệm 2 năm dạy gia sư,