Gia sư: Nguyễn Thị Kim Hậu

Gia sư: Nguyễn Thị Kim Hậu
Năm sinh: 25/10/2002
Hiện là: Sinh Viên Sư Phạm
Trường: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
Chuyên ngành: Sư Phạm Ngữ Văn
Năm tốt nghiệp: 2024
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Thi Đại Học
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Việt, Báo Bài, Sử
Thông tin khác:  Điểm thi đại học của em là 25đ trong đó văn 8,5 toán 8,2. Từng đạt giải 3 học sinh giỏi văn cấp thành phố năm lớp 12.