Gia sư: Lâm Thục Trinh

Gia sư: Lâm Thục Trinh
Năm sinh: 07/10/1991
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại Học Ngoại Ngữ 
Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Trung Quốc
Năm tốt nghiệp: 2013
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Các Lớp Khác
Các môn: Tiếng Hoa
Thông tin khác:  Sinh ra trong một gia đình người Hoa, tôi được học tiếng Trung từ nhỏ, và bén duyên dạy tiếng Trung trong một trường hợp ngẫu nhiên và bắt đầu yêu thích nghề dạy. Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy tiếng hoa