Gia sư: Trương Thị Phương Thuỳ

Gia sư: Trương Thị Phương Thuỳ
Năm sinh: 26/11/2000
Trường: Đại Học Nghệ Thuật
Chuyên ngành: Piano, Guitar, Dương Cầm