Gia sư: Trương Hà Đoan Khánh

Gia sư: Trương Hà Đoan Khánh
Năm sinh: 09/06/1997
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Kinh Tế Huế
Chuyên ngành: Luật Kinh Tế
Năm tốt nghiệp: 2019
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12