Gia sư: Trịnh Lâm Thư Nhã

Gia sư: Trịnh Lâm Thư Nhã
Năm sinh: 17/08/2002
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Kinh Tế
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Năm tốt nghiệp: 2024
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Anh Văn, Anh Văn Giao Tiếp, TOEIC, IELTS
Thông tin khác:  Giao tiếp tốt, kiên nhẫn, hoà đồng