Gia sư: Trần Thị Thanh

Gia sư: Trần Thị Thanh
Năm sinh: 17/01/1997
Trường: Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Tâm Lý Học