Gia sư: TRẦN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Gia sư: TRẦN THỊ PHƯƠNG LIÊN
Năm sinh: 28/11/2000
Trường: Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia
Chuyên ngành: Múa