Gia sư: TRẦN THỊ HẰNG

Gia sư: TRẦN THỊ HẰNG
Năm sinh: 17/11/2003
Hiện là: Sinh Viên Sư Phạm
Trường: Đại Học Sư Phạm HCM
Chuyên ngành: Ngôn ngữ anh
Năm tốt nghiệp: 2025
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn
Thông tin khác:  Đạt giải ba cuộc thi hùng biện Tiếng Anh 2018. Đạt 9.6 điểm môn tiếng anh thpt quốc gia. – Có kinh nghiệm gia sư 3 năm, từng làm trợ giảng trung tâm Tiếng anh