Gia sư: Trần Nhật Ngân Giang

Gia sư: Trần Nhật Ngân Giang
Năm sinh: 15/09/1998
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Kinh Tế
Chuyên ngành: Luật Quốc Tế
Năm tốt nghiệp: 2020
Nhận dạy:Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Thi Đại Học
Thông tin khác:  Hoạt bát, thật thà nhiệt tình và cẩn thận. Có điểm tích lũy học phần học kỳ cao 3,63 ( hệ 4),xếp loại học lực học kỳ xuất sắc.