Gia sư: Trần Hoàng Tony

Gia sư: Trần Hoàng Tony
Năm sinh: 20/05/1992
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại Học Sư Phạm Huế
Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh
Năm tốt nghiệp: 2014
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Thi Đại Học
Các môn: Anh Văn
Thông tin khác:  Được học sinh đánh giá là thân thiện, hài hước. Có khả năng quản lý cảm xúc tốt, kết hợp giữa sự thoải mái và nghiêm túc trong lúc dạy. Thường xuyên truyền động lực và cảm hứng học tập cho học sinh.