Gia sư: Phạm Nguyễn Xuân Hương

Gia sư: Phạm Nguyễn Xuân Hương
Năm sinh: 15/03/1999
Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Chuyên ngành: Tâm Lý Học