Gia sư: Nguyễn Thùy Nhi

Gia sư: Nguyễn Thùy Nhi
Năm sinh: 16/12/1998
Trường: Đại Học Sư Phạm Huế
Chuyên ngành: Tâm Lý Học