Gia sư: Nguyễn Thuý Hà

Gia sư: Nguyễn Thuý Hà
Năm sinh: 19/02/2000
Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Chuyên ngành: Tâm Lý Học