Gia sư: Nguyễn Thiều My

Gia sư: Nguyễn Thiều My
Năm sinh: 08/04/1994
Trường: Đại Học Nghệ Thuật
Chuyên ngành: Múa, Guitar
Năm tốt nghiệp: 2016