Gia sư: Nguyễn Thị Tứ Hoa

Gia sư: Nguyễn Thị Tứ Hoa
Năm sinh: 02/02/2002
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Tài Chính Marketing
Chuyên ngành: kinh doanh quốc tế
Năm tốt nghiệp: 2024
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Dạy Bằng Tiếng Anh
Các môn: Hóa, Văn, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài, Sử, Địa, Rèn Chữ, Anh Văn Giao Tiếp, IELTS, Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Thông tin khác:  Tích cực trong giảng dạy. Luôn theo sát tiến độ của học viên/học sinh. Đã có bằng Ielts 5.5 lúc học lớp 12. Hiện tại khả năng và trình độ tiếng anh tương đương Ielts 6.5.| Đã có nhiều kinh nghiệm dạy tiếng anh