Gia sư: Nguyễn Thị Thanh Vân

Gia sư: Nguyễn Thị Thanh Vân
Năm sinh: 05/07/2000
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Y Khoa Huế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Năm tốt nghiệp: 2025
Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Dạy Bằng Tiếng Anh
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh Văn, Báo Bài, Sinh, IELTS