Gia sư: Nguyễn Thị Ngọc Thư

Gia sư: Nguyễn Thị Ngọc Thư
Năm sinh: 02/01/2000
Trường: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
Chuyên ngành: Tâm Lý Học