Gia sư: Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Gia sư: Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Năm sinh: 18/06/1999
Trường: Đại Học Sư Phạm Huế
Chuyên ngành: Tâm Lý Học