Gia sư: Nguyễn Thái Hạnh Nguyên

Gia sư: Nguyễn Thái Hạnh Nguyên
Năm sinh: 11/11/2001
Hiện là: Cử Nhân
Trường: Đại Học Luật
Chuyên ngành: Luật thương mại
Năm tốt nghiệp: 2023
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Văn, Tiếng Việt
Thông tin khác:  Có kinh nghiệm dạy kèm các bé Tiểu học (Báo bài, Toán, Tiếng Việt); Dạy Ngữ văn THCS.