Gia sư: Nguyễn Ngọc Phương Thuỳ

Gia sư: Nguyễn Ngọc Phương Thuỳ
Năm sinh: 16/02/1998
Trường: Đại Học Nghệ Thuật Hà Nội
Chuyên ngành: Piano, Guitar, Múa