Gia sư: Nguyễn Lý Hoàng Tùng

Gia sư: Nguyễn Lý Hoàng Tùng
Năm sinh: 21/01/2002
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Bách Khoa
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2025
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Thông tin khác:  Đã có 2 năm kinh nghiệm dạy kèm