Gia sư: Nguyễn Khánh Linh

Gia sư: Nguyễn Khánh Linh
Năm sinh: 21/08/2003
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Ngân Hàng
Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng
Năm tốt nghiệp: 2025
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Anh Văn, Báo Bài, Sử, Anh Văn Giao Tiếp
Thông tin khác:  – Là học sinh lớp chuyên Lịch Sử tại trường THPT chuyên Hùng Vươn, – Đạt 9.8 Tiếng Anh và 9.8 Toán trong kì thi THPTQG 2021.\, – Là thành viên đội tuyển quốc gia môn tiếng anh năm