Gia sư: Lê Hà Khánh Phương

Gia sư: Lê Hà Khánh Phương
Năm sinh: 04/04/2000
Trường: Đại Học Nghệ Thuật Hà Nội
Chuyên ngành: Múa, Dance