Gia sư: Huỳnh Ngọc Kiều Giang

Gia sư: Huỳnh Ngọc Kiều Giang
Năm sinh: 20/02/1998
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Kinh Tế
Chuyên ngành: Knh tế học
Năm tốt nghiệp: 2020
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Hóa, Anh Văn
Thông tin khác:  Đã từng có kinh nghiệm đi dạy gia sư. Nhiệt tình, chịu khó, thường xuyên tìm hiểu bài tập để trau dồi chuyên môn.Tài liệu dạy học đã có đầy đủ, soạn theo đúng chuẩn dạy học.