Gia sư: Huỳnh Minh Ngọc

Gia sư: Huỳnh Minh Ngọc
Năm sinh: 16/05/1999
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Năm tốt nghiệp: 2021
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Việt, Báo Bài, Sinh, Sử, Địa, Tin Học
Thông tin khác:  Cấp 2: 4 năm luôn là top 3 của lớp,là Học sinh giỏi Lý, cấp 3: học sinh chuyên Lý tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và là học sinh giỏi Hóa