Gia sư: Hoàng Thị Thu Thảo

Gia sư: Hoàng Thị Thu Thảo
Năm sinh: 04/06/1999
Trường: Đại Học Kiến Trúc
Chuyên ngành: Vẽ