Gia sư: Đinh Thị Cẩm Tú

Gia sư: Đinh Thị Cẩm Tú
Năm sinh: 30/11/1995
Trường: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
Chuyên ngành: Tâm Lý Học