Gia sư: Đào Yến Thanh

Gia sư: Đào Yến Thanh
Năm sinh: 10/10/1995
Hiện là: Sinh Viên
Trường: Đại Học Luật
Chuyên ngành: Luật Thương mại quốc tế
Năm tốt nghiệp: 2017
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài, Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Thông tin khác:  – Nhiệt tình, gần gũi với học sinh, dễ kết nối., – Thế mạnh tự học, tự hệ thống kiến thức, truyền đạt kiến thức theo cách hiểu, không rập khuôn. , – Kinh nghiệm tự ôn thi chuyên Văn, Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn