Gia sư: Chu Thị Huyền My

Gia sư: Chu Thị Huyền My
Năm sinh: 23/05/1998
Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Chuyên ngành: Tâm Lý Học