Gia sư: Chu Thị Bảo Lan

Gia sư: Chu Thị Bảo Lan
Năm sinh: 23/11/1997
Hiện là: Sinh Viên Sư Phạm
Trường: Đại Học Huế
Chuyên ngành: Giáo Dục Tiểu Học
Năm tốt nghiệp: 2019
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài